Luty 22 2020 22:40:05
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kontakt
· Galeria
· Osi?gni?cia
Historia
Historia zespo?u i jego osi?gni?cia.

W 1996 roku powsta?a Grupa Teatralna "Odlot" ( skupiaj?ca ponad 20 dziewcz?t i ch?opców z klas od II do VIII), która dzia?a?a przez dwa lata. W czerwcu 1997 roku zdoby?a wyró?nienie w Ogólnopolskim Przegl?dzie Teatrzyków Dzieci?cych i M?odzie?owych "Heca 97" oraz g?ówn? nagrod? dla najlepszego "aktora" dzieci?cego ca?ego festiwalu. Otrzyma?a j? Ola Rogalska z klasy III.


Od roku szkolnego 1998/1999 grupa teatralna przekszta?ci?a si? w Zespó? Taneczny "Odlot", który do dnia dzisiejszego jest nagradzany na wielu turniejach, festiwalach i w konkursach, organizowanych na terenie naszego miasta, województwa i kraju. Zespó? ze swoimi koncertami zapraszany jest równie? na ró?norodne uroczysto?ci w P?ocku, jak i do innych miast.


W Zespole "Odlot" ta?czy obecnie ok. 50 dziewcz?t z klas I – VI, które tworz? dwie grupy wiekowe: dzieci z klas I-III „Mini Odlot” oraz dziewcz?ta klas starszych „Odlot”.


Za?o?ycielem i jego choreografem jest dyrektor szko?y Katarzyna Fabiszewska.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.06 239,124 Unikalnych wizyt